8
  • HD
Vua Trò Chơi: GX - Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! GX 2004 Hoàn tất (180/180) Season 3 Cốt truyện xảy ra vào 10 năm sau của Yu-Gi-Oh phần đầu. Lúc này Yugi Muto đã trở thành một tượng đài bất diệt trong làng bài ma thuật. Nhân vật chính của series là Yuki Judai, một thiếu niên đam mê bài ma thuật quyết tâm trở thành Vua đấu bài. Cậu tham dự kỳ thi tuyển vào học viện đào tạo bài thủ Duel Academy và được xếp vào nhà Osiris Red. Tại học viện, Judai làm quen được nhiều bạn mới như cậu bạn Sho, Misawa của nhà Ra Yellow, cô nàng Asuka Tenjouin của nhà Obelisk Blue…. và cả đối thủ mới như quý công tử Manjoume kiêu ngạo. Yu-Gi-Oh! GX sẽ dẫn dắt người xem qua 3 năm học của Yuki Judai cùng nhóm bạn. Qua từng thời kỳ, nhóm bạn phải đối đầu với những âm mưu, những kẻ thù và những mối nguy hiểm khác nhau để rồi từng bước dần trường thành, trở thành những bài thủ chân chính cự phách. ~~~~~~~~~Các phần~~~~~~~~~ Season 1 – Duel Academia (1->26) Season 1 – Thất Tinh (27->52) Season 2 – Tổ chức Ánh Sáng (53->83) Season 2 – Giải đấu Genex (84->104) Season 3 – Disclosure Duel (105->119) Season 3 – Học viện Zombie (120->130) Season 3 – Hắc Ám Giới (131-156) Season 4 – 157->180
Server O.PRO: Tập 001 Tập 002 Tập 003 Tập 004 Tập 005 Tập 006 Tập 007 Tập 008 Tập 009 Tập 010 Tập 011 Tập 012 Tập 013 Tập 014 Tập 015 Tập 016 Tập 017 Tập 018 Tập 019 Tập 020 Tập 021 Tập 022 Tập 023 Tập 024 Tập 025 Tập 026 Tập 027 Tập 028 Tập 029 Tập 030 Tập 031 Tập 032 Tập 033 Tập 034 Tập 035 Tập 036 Tập 037 Tập 038 Tập 039 Tập 040 Tập 041 Tập 042 Tập 043 Tập 044 Tập 045 Tập 046 Tập 047 Tập 048 Tập 049 Tập 050 Tập 051 Tập 052 Tập 053 Tập 054 Tập 055 Tập 056 Tập 057 Tập 058 Tập 059 Tập 060 Tập 061 Tập 062 Tập 063 Tập 064 Tập 065 Tập 066 Tập 067 Tập 068 Tập 069 Tập 070 Tập 071 Tập 072 Tập 073 Tập 074 Tập 075 Tập 076 Tập 077 Tập 078 Tập 079 Tập 080 Tập 081 Tập 082 Tập 083 Tập 084 Tập 085 Tập 086 Tập 087 Tập 088 Tập 089 Tập 090 Tập 091 Tập 092 Tập 093 Tập 094 Tập 095 Tập 096 Tập 097 Tập 098 Tập 099 Tập 100 Tập 101 Tập 102 Tập 103 Tập 104 Tập 105 Tập 106 Tập 107 Tập 108 Tập 109 Tập 110 Tập 111 Tập 112 Tập 113 Tập 114 Tập 115 Tập 116 Tập 117 Tập 118 Tập 119 Tập 120 Tập 121 Tập 122 Tập 123 Tập 124 Tập 125 Tập 126 Tập 127 Tập 128 Tập 129 Tập 130 Tập 131 Tập 132 Tập 133 Tập 134 Tập 135 Tập 136 Tập 137 Tập 138 Tập 139 Tập 140 Tập 141 Tập 142 Tập 143 Tập 144 Tập 145 Tập 146 Tập 147 Tập 148 Tập 149 Tập 150 Tập 151 Tập 152 Tập 153 Tập 154 Tập 155 Tập 156 Tập 157 Tập 158 Tập 159 Tập 160 Tập 161 Tập 162 Tập 163 Tập 164 Tập 165 Tập 166 Tập 167 Tập 168 Tập 169 Tập 170 Tập 171 Tập 172 Tập 173 Tập 174 Tập 175 Tập 176 Tập 177 Tập 178 Tập 179 Tập 180 - Tập cuối
Chuyển sang xem Ổ Thuyết Minh

Vua Trò Chơi: GX - Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! GX 2004 Hoàn tất (180/180) Season 3

Cốt truyện xảy ra vào 10 năm sau của
Yu-Gi-Oh phần đầu. Lúc này Yugi Muto đã trở thành một tượng đài bất diệt
trong làng bài ma thuật. Nhân vật chính của series là Yuki Judai, một
thiếu niên đam mê bài ma thuật quyết tâm trở thành Vua đấu bài. Cậu tham
dự kỳ thi tuyển vào học viện đào tạo bài thủ Duel Academy và được xếp
vào nhà Osiris Red. Tại học viện, Judai làm quen được nhiều bạn mới như
cậu bạn Sho, Misawa của nhà Ra Yellow, cô nàng Asuka Tenjouin của nhà
Obelisk Blue…. và cả đối thủ mới như quý công tử Manjoume kiêu ngạo.
Yu-Gi-Oh! GX sẽ dẫn dắt người xem qua 3 năm học của Yuki Judai cùng
nhóm bạn. Qua từng thời kỳ, nhóm bạn phải đối đầu với những âm mưu,
những kẻ thù và những mối nguy hiểm khác nhau để rồi từng bước dần
trường thành, trở thành những bài thủ chân chính cự phách.

~~~~~~~~~Các phần~~~~~~~~~

Season 1 – Duel Academia (1->26)
Season 1 – Thất Tinh (27->52)
Season 2 – Tổ chức Ánh Sáng (53->83)
Season 2 – Giải đấu Genex (84->104)
Season 3 – Disclosure Duel (105->119)
Season 3 – Học viện Zombie (120->130)
Season 3 – Hắc Ám Giới (131-156)
Season 4 – 157->180

Phim Vua Trò Chơi: GX Phim Vua Trò Chơi: GX thuyết minh Phim Vua Trò Chơi: GX lồng tiếng Phim Vua Trò Chơi: GX vietsub Phim Vua Trò Chơi: GX phụ đề Phim Vua Trò Chơi: GX ổ phim Phim Vua Trò Chơi: GX phimmoi Phim Vua Trò Chơi: GX bilutv Phim Vua Trò Chơi: GX hdonline Phim Vua Trò Chơi: GX phimbathu Phim Vua Trò Chơi: GX phim3s Tải Phim Vua Trò Chơi: GX Phim Vua Trò Chơi: GX mới Phim Vua Trò Chơi: GX cập nhật Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 001 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 002 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 003 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 004 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 005 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 006 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 007 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 008 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 009 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 010 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 011 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 012 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 013 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 014 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 015 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 016 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 017 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 018 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 019 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 020 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 021 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 022 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 023 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 024 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 025 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 026 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 027 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 028 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 029 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 030 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 031 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 032 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 033 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 034 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 035 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 036 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 037 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 038 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 039 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 040 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 041 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 042 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 043 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 044 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 045 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 046 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 047 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 048 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 049 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 050 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 051 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 052 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 053 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 054 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 055 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 056 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 057 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 058 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 059 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 060 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 061 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 062 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 063 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 064 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 065 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 066 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 067 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 068 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 069 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 070 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 071 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 072 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 073 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 074 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 075 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 076 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 077 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 078 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 079 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 080 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 081 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 082 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 083 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 084 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 085 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 086 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 087 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 088 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 089 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 090 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 091 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 092 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 093 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 094 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 095 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 096 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 097 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 098 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 099 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 100 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 101 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 102 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 103 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 104 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 105 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 106 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 107 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 108 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 109 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 110 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 111 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 112 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 113 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 114 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 115 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 116 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 117 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 118 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 119 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 120 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 121 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 122 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 123 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 124 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 125 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 126 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 127 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 128 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 129 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 130 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 131 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 132 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 133 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 134 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 135 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 136 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 137 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 138 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 139 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 140 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 141 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 142 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 143 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 144 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 145 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 146 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 147 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 148 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 149 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 150 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 151 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 152 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 153 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 154 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 155 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 156 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 157 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 158 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 159 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 160 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 161 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 162 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 163 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 164 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 165 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 166 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 167 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 168 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 169 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 170 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 171 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 172 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 173 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 174 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 175 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 176 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 177 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 178 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 179 Phim Vua Trò Chơi: GX tập Tập 180 - Tập cuối Phim Yu-Gi-Oh! GX Phim Yu-Gi-Oh! GX thuyết minh Phim Yu-Gi-Oh! GX lồng tiếng Phim Yu-Gi-Oh! GX vietsub Phim Yu-Gi-Oh! GX phụ đề Phim Yu-Gi-Oh! GX ổ phim Phim Yu-Gi-Oh! GX phimmoi Phim Yu-Gi-Oh! GX bilutv Phim Yu-Gi-Oh! GX hdonline Phim Yu-Gi-Oh! GX phimbathu Phim Yu-Gi-Oh! GX phim3s Tải Phim Yu-Gi-Oh! GX Phim Yu-Gi-Oh! GX mới Phim Yu-Gi-Oh! GX cập nhật Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 001 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 002 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 003 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 004 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 005 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 006 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 007 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 008 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 009 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 010 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 011 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 012 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 013 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 014 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 015 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 016 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 017 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 018 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 019 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 020 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 021 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 022 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 023 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 024 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 025 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 026 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 027 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 028 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 029 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 030 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 031 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 032 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 033 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 034 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 035 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 036 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 037 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 038 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 039 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 040 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 041 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 042 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 043 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 044 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 045 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 046 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 047 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 048 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 049 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 050 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 051 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 052 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 053 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 054 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 055 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 056 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 057 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 058 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 059 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 060 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 061 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 062 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 063 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 064 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 065 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 066 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 067 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 068 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 069 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 070 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 071 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 072 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 073 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 074 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 075 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 076 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 077 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 078 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 079 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 080 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 081 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 082 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 083 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 084 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 085 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 086 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 087 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 088 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 089 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 090 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 091 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 092 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 093 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 094 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 095 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 096 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 097 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 098 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 099 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 100 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 101 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 102 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 103 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 104 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 105 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 106 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 107 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 108 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 109 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 110 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 111 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 112 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 113 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 114 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 115 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 116 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 117 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 118 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 119 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 120 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 121 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 122 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 123 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 124 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 125 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 126 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 127 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 128 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 129 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 130 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 131 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 132 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 133 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 134 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 135 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 136 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 137 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 138 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 139 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 140 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 141 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 142 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 143 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 144 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 145 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 146 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 147 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 148 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 149 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 150 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 151 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 152 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 153 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 154 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 155 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 156 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 157 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 158 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 159 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 160 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 161 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 162 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 163 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 164 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 165 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 166 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 167 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 168 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 169 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 170 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 171 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 172 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 173 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 174 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 175 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 176 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 177 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 178 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 179 Phim Yu-Gi-Oh! GX tập Tập 180 - Tập cuối Phim Nhật Bản Phim hay 2004